Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Odchované vrhy

K Malý Bysterec - * 23.12.2010 - 1 psík, 2 sučky
(Kitt, Krásná, Keyla) 

O: Cäsar von der Wolfsschleife                                M: Cila Malý Bysterec
 

Kitt Malý Bysterec (CZ) - DBK A/B, DLK A/A, DM-N/DM, DW-N/N, A65 Od P3 Xv 56,2 Xf 110,8. SVP I., CHOVNÝ 
 
Krásná Malý Bysterec (RU) - DBK A/A, DM-N/N, CHOVNÁ
 
Keyla Malý Bysterec (SK)


J Malý Bysterec - * 30.11.2009 - 1 psík, 1 sučka
(Jassper, Jaud) 

O: Eligo z Peronówki                                             M: Askia Slnečný dvor
 

Jassper Malý Bysterec (SK) - DBK A/A, DM-N/N, DW-N/N, As Og R1 P1/65 Xv 56,4 Xf 106,2, SVP I., CHOVNÝ
 
Jaud Malý Bysterec (PL) - DBK A/A, DLK A/A, DM-N/N, DW-N/N, A65 Od P3 Xv 56,2 Xf 110,8. CHOVNÁ
 


I Malý Bysterec - * 1.11.2008 - 1 psík, 2 sučky
(Igy, Intifada, Iran)

O: Enor Malý Bysterec                                            M: Askia Slnečný dvor
 

Igy Malý Bysterec (SK) - DBK A/A, A61 Oc R1 P3, SVP I., CHOVNÁ
 
Intifada Malý Bysterec (PL) - DBK A/A, DM-N/DM, A60 Og R1 P1, CHOVNÁ
 
Iran Malý Bysterec (SK)
 


CH Malý Bysterec - * 20.10.2007 - 1 psík
(Chett)

O: Alex z Čakajovského dvora                             M: Cila Malý Bysterec
 

Chett Malý Bysterec (IT) - DBK A/A, DLK A/A, DM-N/DM, A67 Of P1, CHOVNÝ
 


H Malý Bysterec - * 14.10.2007 - 2 sučky
(Haylin, Herby) 

O: Enor Malý Bysterec                                            M: Askia Slnečný dvor
 

Haylin Malý Bysterec (SK) - DBK A/A, As Og R1 P3/61,5, SVP I., CHOVNÁ 
 
Herby Malý Bysterec (IT) 
 


G Malý Bysterec - * 28.11.2006 - 3 psíci, 1 sučka
(Gunner, Glen, Gigx, Grace)

O: Blek z Liehovarskeho dvora                             M: Askia Slnečný dvor
 

Gunner Malý Bysterec (SK) - DBK A/A, DLK A/A, DM-N/N, DW-N/N, A67,5 Of P1 Xv 53,3, Xf 114,1. CHOVNÝ
 
Glen Malý Bysterec (SK) - A66 Oh R1 P5
 
Grace Malý Bysterec (SK) - DBK A/A, DM-N/N, DW-N/DW, As I2 Oc R1 P3/61, SVP I. CHOVNÁ
 
Gigx Malý Bysterec (SK)


F Malý Bysterec - * 10.3.2006 - 3 psíci, 1 sučka
(Falco, Flok, Fagir, Frei)

O: Aron Malý Bysterec                                           M: Askia Slnečný Dvor
 

Flok Malý Bysterec (SK) 
 
Frei Malý Bysterec (SK) - DBK A/A, DM-N/N, DW-N/DW, As Of R1 P3/65, SVP I., CHOVNÁ
 
Falco Malý Bysterec (SK)
Fagir Malý Bysterec (SK)


E Malý Bysterec - * 22.11.2004 - 1 psík, 2 sučky
(Enor, Eila, Egra)

O: Ajax od Miščicha                               M: Krásná Ruskov Dvor
 

Enor Malý Bysterec (ESP) - DBK A/A, DM-N/DM, DW-N/N, As Of R1 P1/65,5 Xv 55, Xf 106,8, SVP I., CHOVNÝ
 
Eila Malý Bysterec (SK) - As C12 E1 K1 Og R1 P14, SVP I. r.CACT, Nechovná

Egra Malý Bysterec (SK)


D Malý Bysterec - * 18.10.2004 - 1 psík, 6 suček
(Dona, Dolga, Dina, Dasty, Daphne, Dana, D)

O: Hero z Rofa                                                        M: Askia Slnečný dvor
 

Dolga Malý Bysterec (IT) - DBK C/C, As Og R1P1/65, CHOVNÁ
 
Dona Malý Bysterec (PL)
 
Dina Malý Bysterec (SK)
 
Daphne Malý Bysterec (PL)

Dasty Malý Bysterec (CZ)
Dana Malý Bysterec (IT)
D Malý Bysterec


C Malý Bysterec - * 19.10.2003 - 3 psi, 4 sučky
(Carr, Cett, Coll, Cita, Cila, Cabi, Cedra, Ceba)

O: Azor od Poluchov                                            M: Askia Slnečný Dvor
 

Carr Malý Bysterec
Cett Malý Bysterec
Coll Malý Bysterec
Cila Malý Bysterec
Cabi Malý Bysterec
Cedra Malý Bysterec
Ceba Malý Bysterec


B Malý Bysterec - * 3.12.2001 - 6 psov, 3 sučky
(Bady, Bak, Batt, Brix, Bilbo, Blok, Bena, Baja, Brita)

O: Milo Ruskov Dvor                         M: Krásná Ruskov Dvor
 

Bady Malý Bysterec
Bak Malý Bysterec
Batt Malý Bysterec
Brix Malý Bysterec
Bilbo Malý Bysterec
Blok Malý Bysterec
Bena Malý Bysterec
Baja Malý Bysterec
Brita 
Malý Bysterec


A Malý Bysterec - * 27.12.1999 - 6 psov, 2 sučky
(Aron, Arek, Afar, Albi, Amor, Ala, Adina)

O: Milo Ruskov Dvor                        M: Krásná Ruskov Dvor
 

Aron Malý Bysterec
Arek Malý Bysterec
Afar Malý Bysterec
Albi Malý Bysterec
Amor Malý Bysterec
Ala Malý Bysterec
Adina Malý Bysterec

TOPlist